Aktuality Vzdělávací programy Fotogalerie Materiály ke stažení Kontakty

Cílem projektu je zvýšení profesní úrovně pedagogických pracovníků v regionu Poličska.
Na realizaci projektu spolupracujeme s dalšími třemi subjekty, Masarykova základní škola Polička, SVČ Mozaika Polička, Základní škola Bystré, které se na projektu podílejí kapacitním i personálním zajištěním. Vyvinuté programy jsou vhodné pro kteréhokoli pedagogického pracovníka, který pracuje na základní a střední škole. Základní přidanou hodnotou projektu je rozšíření nabídky vzdělávacích programů DVPP a to o programy, které bezprostředně reagují na aktuální poptávku pedagogických pracovníků po dalším vzdělávání. Realizací vzdělávacích aktivit jsou vytvořeny předpoklady pro lepší naplňování školních vzdělávacích programů, zkvalitnění výuky implementací nových poznatků, dovedností, znalostí a produktů.

V rámci projektu Kompetence je vytvořeno 7 vzdělávacích programů.
• Efektivní využití PC při přípravě na výuku.
• Tvořivé techniky a použití přírodních materiálů nejen ve výtvarné výchově.
• Motivace a příprava učitelů pro výuku anglického jazyka.
• Prevence stresu a pracovního vyhoření.
• Přírodovědná a multimediální výchova spojená s poznávacími exkurzemi.
• Rozvoj environmentálních a psychosociálních kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků.
• Týmová spolupráce kolektivu pedagogických pracovníků k rozvoji jejich manažerských schopností.

Na těchto stránkách budete pravidelně seznamováni s průběhem projektu a aktuální nabídkou vzdělávacích aktivit.